Predator Cup in Riga

🇬🇧 PREDATOR CUP RIGA 2021 main guidelines
TIME: September 17-19, 2021
VENUE: Andrejosta Yacht Club, Riga, Latvia
🛶 AQUATORY
Daugava, Lielupe, Bullupe, Kisezers, Jugla Lake, Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Vecdaugava, Dry Daugava, Sarkandaugava Canal and other public waters that can be accessed by water from the starting point using at least 3.7m long boat.
🎣 FISHING FORMAT, FISH AND THEIR MINIMUM SIZE
Fishing form boats in spinning or flyfishing techniques. Longest predator fish are counted each day - 3 zanders (45cm) + 3 pikes (50cm) + 3 perch (25cm) Trolling no allowed.
👩‍⚖️👨‍⚖️ JUDGES AND REGISTRATION OF THE CATCH
Referees and outsourced judging are provided by application Mana Cope. Photos of the caught fish are taken by participants and registered from the Mana Cope App using a photo camera on a mobile device.
💶 PARTICIPATION FEE AND APPLICATION DEADLINES:
Until 22.08.2021 - 75EUR/per person, 150EUR/per boat
23.08.2021 – 31.08.2021 - 125EUR/per person, 250 EUR/ per boat
01.09.2021 - 05.09.2021 - 250EUR/per person, 500 EUR/ per boat
The application takes place electronically via the Mana Cope website, the Mana Cope mobile application, or the website http://www.manacope.lv, under the"Spirit of competition" section.
In case you have some technical issues with application please contact organizers directly to e-mail sportamakskeresanai@gmail.com
🏆PRIZES
Main prize for PREDATOR CUP RIGA 2021 WINNER - new aluminium boat FINVAL Rangy 510
Information about full prize board will follow
🦠 COVID – 19
Event is organized according to all actual Covid-19 restrictions.
See you in RIGA! 🇱🇻
———————————————————-
🇱🇻 PREDATOR CUP RIGA 2021 galvenās vadlīnijas
ORGANIZATORS: Biedrība „Sporta Makšķerēšanai”
NORISES LAIKS: 2021. gada 17.-19. septembris
NORISES VIETA: Andrejostas jahtklubs, Rīga, Latvija
🛶 AKVATORIJA
Daugava, Lielupe, Buļļupe, Ķīšezers, Juglas ezers, Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Vecdaugava, Sausā Daugava, Sarkandaugavas kanāls un citi publiskie ūdeņi, kuriem pa ūdeni var piekļūt no starta vietas, izmantojot kuģošanas līdzekli.
🎣 FORMĀTS, ZIVIS UN TO MINIMĀLAIS IZMĒRS
Kausa izcīņa, ieskaites zivis katrā sacensību dienā ir 3 zandarti (45cm) + 3 līdakas (50 cm) + 3 asari (25cm)
MAKŠĶERĒŠANAS TEHNIKA
Plēsīgo zivju ķeršana no laivas spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas tehnikā.
“Velce” jeb trollings nav atļauts.
👩‍⚖️👨‍⚖️ TIESNEŠI UN NOĶERTĀ LOMA REĢISTRĀCIJA
Kausa izcīņas tiesnešus un objektīvu tiesāšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs Mana Cope. Noķerto zivju fotogrāfijas uzņem dalībnieki un reģistrē no vietnes Mana Cope izmantojot mobilās ierīces foto kameru.
💶 DALĪBAS MAKSA UN PIETEIKŠANĀS TERMIŅI:
Līdz 22.08.2021 - 75€/no dalībnieka, 150€/no ekipāžas
23.08.2021 – 31.08.2021 - 125€/no dalībnieka, 250€/no ekipāžas
01.09.2021 - 05.09.2021- 250€/no dalībnieka, 500€/no ekipāžas
Pieteikšanās notiek elektroniski, izmantojot vietni Mana Cope – mobilo aplikāciju Mana Cope, vai tīmekļa vietni www.manacope.lv, sadaļā “Sacensību gars”. Ja kādu iemelsu dēļ neizdodas pieteikties, rakstiet sportamakskeresanai@gmail.com
🏆BALVAS
Galvenā balva PREDATOR CUP RIGA 2021 WINNER - jauna aluminija laiva FINVAL Rangy 510
Par visu balvu fondu informācija sekos
🦠 COVID – 19
Pasākums tiek organizēts ievērojot visus Latvijā spēkā esošos Covid-19 ierobežojumus.