Lietošanas noteikumi

1. Interneta vietnes www.manacope.lv vispārīgie lietošanas noteikumi

1. Pirms sākt lietot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (reģistrācijas Nr. 40003347699, adrese – Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, Latvija), turpmāk tekstā – LLKC, interneta vietni www.manacope.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.manacope.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

2. Ar interneta vietni www.manacope.lv tiek saprasta LLKC izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.manacope.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

3. Apmeklējot interneta vietni www.manacope.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.manacope.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

5. Informējam, ka LLKC interneta vietnē www.manacope.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.manacope.lv lietošanas laikā.

6. LLKC ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.manacope.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.manacope.lv.

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.manacope.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

8. Interneta vietnes www.manacope.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. LLKC ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.manacope.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

9. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.manacope.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).

10. LLKC neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.manacope.lv lietošanas laikā.

11. Gadījumos, ja ir neskaidrības par LLKC interneta vietnē www.manacope.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.manacope.lv kontaktpersonu.

2. Interneta vietnē www.manacope.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

12. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.manacope.lv norādīto kārtību.

13. Neizmantojiet interneta vietnē www.manacope.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LLKC ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.manacope.lv lietošanas noteikumiem.

14. Pieprasot LLKC vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz info@manacope.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar LLKC, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.manacope.lv tālruņiem: +371 26360007 vai +371 28352477.

15. LLKC, konstatējot interneta vietnē www.manacope.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā LLKC distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

16. Interneta vietnes www.manacope.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.manacope.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.manacope.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.manacope.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.manacope.lv starpniecību.

17. Interneta vietnē www.manacope.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir LLKC īpašums.

18. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem LLKC ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

3. Interneta vietnē www.manacope.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

19. LLKC informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.manacope.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

20. Lietojot interneta vietni www.manacope.lv, piekrītat, ka LLKC vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.manacope.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

20.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,

20.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,

20.3. www.manacope.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,

20.4. IP adreses,

20.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.manacope.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

21. LLKC interneta vietnē www.manacope.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un nodoti trešajām personām.

22. LLKC nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.manacope.lv lietotājs paliks anonīms.

23. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.manacope.lv, kļūst par LLKC īpašumu, kurus LLKC kā interneta vietnes www.manacope.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

24. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.manacope.lv, esat piekritis, ka LLKC šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tai skaitā šo noteikumu 18.punktā norādītajam mērķim.

4. Interneta vietnes www.manacope.lv preces pasūtīšana un autortiesību aizsardzība.

25. Ievietojot preces grozā nav iespējama preces rezervācija. Izvēlēto preču apmaksai tiek dotas 30 minūtes, kuru laikā klients veic darījuma apmaksu, izmantojot AS "SEB banka",  AS “Swedbank” bankas internetbankas vai maksājuma kartes (VISA, VISA Electron, MAESTRO, American Express).

26. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes www.manacope.lv Privātuma politikai. • Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Vairāk par Personas datu apstrādi Privātuma politika

27. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.

28. LLKC ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, tostarp citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tādā veidā, preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

5. Atteikuma tiesības

29. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta nosacījumiem patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

22.1 pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;

22.2 preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

22.3 prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

22.4 prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

22.5 patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

22.6 prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

22.7 līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

22.8 patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

22.9 patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

22.10 tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

22.11 līgums noslēgts atklātā izsolē;

22.12 līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

22.13 līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

30. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem - prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta."

6. Par interneta vietnes www.manacope.lv lietošanas noteikumiem.

31. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus. 

32. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

33. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.manacope.lv pieder tikai un vienīgi LLKC. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti LLKC un trešajām personām. 

34. Informāciju par to, kā sazināties ar LLKC, skatiet mājas vietnes www.manacope.lv sadaļā „Kontakti”.