Licencētā makšķerēšana Katvarezerā

Katvarezers pieder pie publiskajiem ūdeņiem, kurā zvejas tiesības pieder valstij. 

Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība „Katvaru ezers”.

Adrese: „Purmaļi”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061 
Tālruņa Nr. saziņai: +371 29425534,
e-pasta adrese: katvaruezers@inbox.lv

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Elektroniski licences vari iegādāties: www.manacope.lv un mobilā lietotnē Mana Cope 

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

  • Limbažu novada domes 2021.gada 25.novembrī saistošie noteikumi Nr. 38 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Katvarezerā 2022. – 2027.gadam"  (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/OQsVR );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
    kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );
  • LR likums "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" (pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=52952 );
  • Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/jUC26 );

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 2755,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 551,00 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 970,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 194,00 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 1782,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 356,40 (EUR)