Vienas dienas licenci ar atlaidi makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam) ir tiesīgas iegādāties personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem. 

Licence derīga licencē norādītajā datumā makšķerēšanai no krasta visu diennakti, bet makšķerēšanai no ledus un no laivas tikai diennakts gaišajā laikā. 

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumiem Nr. 4 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā" ar šādiem papildus ierobežojumiem: 

    1. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā vienu paliju, kuras minimālais izmērs 35cm, trīs zandartus, pārējās zivis – atbilstoši „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem”;

       2. Aizliegts paturēt lomā palijas no 1.oktobra līdz 30.novembrim.

Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29231860.

Pēc licences derīguma termiņa beigām viena mēneša laikā no izmantošanas dienas nododiet licences atskaiti. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Kālezerā!

Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

! Elektroniskā makšķerēšanas licence tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.