Licence derīga licencē norādītajā datumā makšķerēšanai no krasta visu diennakti, bet makšķerēšanai no ledus un no laivas tikai diennakts gaišajā laikā. 

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumiem Nr. 4 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā" ar šādiem papildus ierobežojumiem: 

    1. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā vienu paliju, kuras minimālais izmērs 35 cm, trīs zandartus, pārējās zivis – atbilstoši „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem”;

    2. Aizliegts paturēt lomā palijas no 1.oktobra līdz 30.novembrim.

Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 29231860.

Lomu uzskaites kārtība

Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no tās veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu) un svaru.

📌 Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

📌 Visu veidu makšķerēšanas licenču  īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi par nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

📌 Ja minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

! Elektroniskā makšķerēšanas licence tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.