Licence derīga 31 dienu makšķerēšanai Usmas ezerā licencē norādītajos datumos.

Licence nav derīga no 1. maija līdz 31. maijam, spiningojot (velcējot) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem. 

Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru Kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 ”Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas nolikumu, ievērojot šādus papildus nosacījumus:

- visām laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem diennakts tumšajā laikā jālieto nepārtraukti un skaidri saskatāms mākslīgās gaismas avots;

- lomā vienam makšķerniekam atļauts uzglabāt un paturēt 3 līdakas un 3 zandartus uz vienu licenci diennaktī. Nekavējoties pēc attiecīgās zivs noķeršanas un tās paturēšanas lomā obligāti jāreģistrē savs loms, ievadot datus lomu atskaitē! Maijā aizliegts lomā paturēt zandartus!

- Usmas ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;

- Usmas ezerā aizliegta vēžu ieguve;

- aizliegts maijā izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivi.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam uz  tālr.Nr. 25701744.

Lomu uzskaites kārtība

Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no tās veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu) un svaru.

? Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

? Visu veidu makšķerēšanas licenču  īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi par nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

? Ja minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

! Elektroniskā makšķerēšanas licence tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.