{"statuss":"success","msg":"","obj":{"html":"
\n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 06.03.2023<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anas licences Durbes ezeram jau pieejamas tirdzniec\u012bb\u0101 ! \ud83c\udfa3 Ieskaties Mana Cope ! \ud83d\udcf2<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 03.03.2023<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Pl\u0101no doties uz "Salaca I" posmu karalisk\u0101s zivs \u0137er\u0161anas piedz\u012bvojum\u0101 un neesi v\u0113l tai dienai nopircis licenci? Pasteidzies! Tirdzniec\u012bb\u0101 paliku\u0161as maz\u0101k k\u0101 100 licences, kas sadal\u012btas starp B, C, D <\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 28.02.2023<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anas aizliegums kan\u0101los un caurtec\u0113s No 1. marta l\u012bdz 30. apr\u012blim \u203c\ufe0f\ud83c\udfa3\ud83d\udeab<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 28.02.2023<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Atceries un iev\u0113ro\u203c\ufe0f No 1. marta l\u012bdz 30. apr\u012blim aizliegts lom\u0101 patur\u0113t l\u012bdakas\u203c\ufe0f<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 28.02.2023<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Atceries un iev\u0113ro\u203c\ufe0f No 1. marta l\u012bdz 15. maijam aizliegts lom\u0101 patur\u0113t Salates (Me\u017ea vimbas)\u203c\ufe0f<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 28.02.2023<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Atceries un iev\u0113ro \u203c\ufe0f No 1. marta l\u012bdz 30. apr\u012blim aizliegta jebkura veida mak\u0161\u0137er\u0113\u0161ana: no laiv\u0101m un citiem peldo\u0161iem transportl\u012bdzek\u013ciem visos \u016bde\u0146os, iz\u0146emot mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anu Baltijas j\u016bras un R\u012bgas j\u016b<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n